Create your flash banner online in 5 step بسترسازی خودپرداز09197117027
 
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز
شرکت ویژن مهراز ویرا  مجری تخصصی حمل و بسترسازی ونصب و راه اندازی و پرستاری دستگاههای خودپردازبانکی(عابربانک)
 

1. حمل دستگاه خودپرداز، بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانکی

1-1 حمل دستگاه خودپردازبه تمام نقاط کشورجوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز

 

 

1-2 طراحی و ساخت محل استقرار خودپردازجوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز

1-2-1ساخت کانکس قابل حمل خودپردازجوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز  جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز

1-2-2 ساخت کیوسک خودپرداز جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز

 

1-3ایجاد دریچه جهت جانمایی خودپرداز

1-3-1 ایجاد دریچه در شیشه جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز   وبرش گارد آهنی جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز

1-3-2 ایجاد دریچه در دیوار سیمانیجوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز

1-4 طراحی و ساخت و نصب انواع سایبان دستگاه خودپرداز بانکها

1-4-1 سایبان چتری خودپردازفلزی جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز سایبان با طلق جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز

1-4-2 سایبان ایستاده خودپردازفلزی 

  سایبان طلق وفلز

1-5 سطل بازیافت خودپرداز

1-6 پایه قابل تنظیم خودپرداز 

 2- چاه ارت و سیستم ارتینگ

    2-1 طراحی واجرای چاههای ارت تخصصی جهت خودپرداز های بانکی و دستگاههای حساس

 

    2-2 طراحی و اجرای چاههای ارت جهت ساختمانها و شرکتها و ساعقه گیرها 

     2-3 تست ارت ، تائیدیه سیستم ارتینگ ، نظارت بر اجرای سیستم ارتینگ و چاه ارت

    3-مجری  جوش کدولد (جوش احتراقی) 

    3-1 جوش کدولد جهت اتصال آرماتور فنداسیون به سیستم ارتینگ

     3-2 جوش کدولد جهت اتصال سیم به سیم سیستم ارتینگ

4- مجری نصب صاعقه گیر و برقگیر

4.خدمات تخصصی راه اندازی دستگاه خود پرداز

       

تلفن :   55449141 - 021

 همراه :     09197117027 - 09120214294

طبقه بندی: سایبان عابر بانک (خودپرداز)،  تائیدیه ارت،  سیستم ارتینگ،  بانک،  شبکه،  خودپرداز،  کانکس قابل حمل،  چاه ارت،  بسترسازی خودپرداز atm، 
برچسب ها: بستر سازی دستگاههای خود پرداز، ایجاد دریچه، سایبان، سایبان چتری، چاه ارت، جوش کدولد، ساخت کانکس،  
دنبالک ها: متخصصین چاه ارت ارتینگ، بسترسازی دستگاههای خودپرداز بانکی،  

تاریخ : سه شنبه 3 تیر 1393 | 07:53 ق.ظ | نویسنده : سید ابراهیم حسینی | نظرات
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 
قیمتها را از سایت ما بگیرید 09120214294
فروش سایبانهای شخصی بانک شهر
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 
قیمتها را از سایت ما بگیرید 09120214294
طبقه بندی: آهنگری و جوشکاری،  سایبان عابر بانک (خودپرداز)،  بانک،  خودپرداز،  بسترسازی خودپرداز atm،  کانکس قابل حمل، 
برچسب ها: سایبان، سایبان عابر بانک، سایبان شهر، سایبان خودپرداز، سایبان عابر بانک شخصی شهر، سوئیچ شهر،  
دنبالک ها: فروش سایبان عابر بانک،  

تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1398 | 08:39 ب.ظ | نویسنده : سید ابراهیم حسینی | نظرات
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 
قیمتها را از سایت ما بگیرید 
09197117027 فروش سایبان اقتصاد نوین

فروش سایبان اقتصاد نوین 09120214294

فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 
قیمتها را از سایت ما بگیرید 09120214294طبقه بندی: آهنگری و جوشکاری،  سایبان عابر بانک (خودپرداز)،  سیستم ارتینگ،  بانک،  خودپرداز،  کانکس قابل حمل،  بسترسازی خودپرداز atm، 
برچسب ها: سایبان، سایبان عابر بانک، سایبان خودپرداز، سایبان اقتصاد نوین، سایبان شخصی، سایبان شخصی اقتصاد نوین، سایبان خودپرداز اقتصاد نوین،  
دنبالک ها: فروش سایبان عابر بانک،  

تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1398 | 08:22 ب.ظ | نویسنده : سید ابراهیم حسینی | نظرات

فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 

شرکت ویژن مهراز ویرا طراح و مجری حمل و نصب و بسترسازی و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها وموسسات عالی و اعتباری کشور

این شرکت ارائه کننده طرح های نوین جهت نصب و بسترسازی دستگاههای خودپرداز بانکی در کل کشور می باشد

09120214294- 09197117027-77030454 فکس 89776278 

 55449141  دفتر مرکزی

 موسسه مالی اعتباری کوثر

 

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ،سایبان کوثر، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

 طرح مصوب موسسه مالی اعتباری کوثر

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ،کوثر، موسسه کوثر،سایبان کوثر، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir

شرکت ویژن مهراز ویرا طراح و مجری حمل و نصب و بسترسازی و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها وموسسات عالی و اعتباری کشور

این شرکت ارائه کننده طرح های نوین جهت نصب و بسترسازی دستگاههای خودپرداز بانکی در کل کشور می باشد

09120214294- 09197117027-77030454 فکس 89776278

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ،کوثر، موسسه کوثر،سایبان کوثر، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir

شرکت ویژن مهراز ویرا طراح و مجری حمل و نصب و بسترسازی و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها وموسسات عالی و اعتباری کشور

این شرکت ارائه کننده طرح های نوین جهت نصب و بسترسازی دستگاههای خودپرداز بانکی در کل کشور می باشد

09120214294- 09197117027-77030454 فکس 89776278

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ،کوثر، موسسه کوثر،سایبان کوثر، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir

شرکت ویژن مهراز ویرا طراح و مجری حمل و نصب و بسترسازی و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها وموسسات عالی و اعتباری کشور

این شرکت ارائه کننده طرح های نوین جهت نصب و بسترسازی دستگاههای خودپرداز بانکی در کل کشور می باشد

09120214294- 09197117027-77030454 فکس 89776278

سایبان موسسه کوثر با طرح مصوب و لوگو 3لایه و آفتابگیر سولیت که عمر آین آفتابگیر خیلی بالاتر از بنرهای معمول می باشد.

شرکت ویژن مهراز ویرا طراح و مجری حمل و نصب و بسترسازی و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها وموسسات عالی و اعتباری کشور

این شرکت ارائه کننده طرح های نوین جهت نصب و بسترسازی دستگاههای خودپرداز بانکی در کل کشور می باشد

09120214294- 09197117027-77030454 فکس 89776278

شرکت ویژن مهراز ویرا طراح و مجری ساخت سایبانهای  همه بانکهای کشور

 کیفیت تبلیغ ماست .

فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 


برچسب ها: کوثر، موسسه کوثر، سایبان کوثر، سایبان موصوب کوثر،  
دنبالک ها: فروش سایبان عابر بانک،  

تاریخ : شنبه 25 فروردین 1397 | 10:59 ق.ظ | نویسنده : سید ابراهیم حسینی | نظرات
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 

http://www.vmvco.ir
قروش دستگاههای شرکت راویس پرداز
09120214294
لطفا درخواست خود را به شماره 89776278 فکس نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 طبقه بندی: سایبان عابر بانک (خودپرداز)،  بانک،  خودپرداز،  کانکس قابل حمل،  بسترسازی خودپرداز atm، 
برچسب ها: فروش خودپرداز، خودپرداز راویس، فروش خودپرداز سالنی، فروش خودپرداز دیواری، بسترسازی خودپرداز، خودپرداز،  

تاریخ : جمعه 20 شهریور 1394 | 12:38 ب.ظ | نویسنده : سید ابراهیم حسینی | نظرات

فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 

مراحل کامل حمل و نصب یک دستگاه خودپرداز(عابربانک)تلفن تماس 55449141

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir-09120214294- 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

 

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

 

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، 7730454سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی حمل وبسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

http://www.vmv1.ir  مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir 09197117027

حمل خودپرداز،خودپرداز، عابربانک،جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز، حمل دستگاه عابر بانک

 

درخواست های خود را به شمارهفکس 89776278 ارسال نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود

تلفن تماس

55449141

77030454

فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 
طبقه بندی: بانک،  خودپرداز،  کانکس قابل حمل،  بسترسازی خودپرداز atm، 
برچسب ها: بستر سازی دستگاههای خود پرداز، بانک، ایجاد دریچه، سایبان، سایبان چتری، حمل خودپرداز، حمل عابر بانک،  
دنبالک ها: چاه ارت، بسترسازی دستگاههای خودپرداز بانکی، فروش سایبان عابر بانک،  

تاریخ : سه شنبه 18 شهریور 1393 | 01:14 ق.ظ | نویسنده : سید ابراهیم حسینی | نظرات

شرکت ویژن مهراز ویرا 

 متخصص ارت و سیستم ارتینگ  ارائه دهنده تائیدیه ارت به شرکتها و موسسات برای چاههای ارت استاندارد زیر 2 اهم از وزارت کار و امور اجتماعی

09197117027 http://www.erting.ir

روش ارت حلقه نظام مهندسی

تائیدیه ارت به  یک سیستم ارتینگ تعلق می گیرد.

سیستم ارتینگ شامل چاه ارت زیر 2 اهم و تابلو تست ارت و اتصال استاندارد سیم چاه ارت از تابلو تست به اسکلت و فنداسیون ساختمان و اتصال دستگاهها به چاه ارت  می باشد

اجرای چاه ارت

برای این منظور باید سیم ارت به صفحه مسی چاه جوش شود و پس از ایجاد چاه ارت و اتصال سیم چاه ارت با کابشو به تابلو ارت باید از شینه ارت به اسکلت اتصال داده شود و همچنین از شمش ارت به پایه دستگاهها و پریز ارت دار  دستگاه متصل گردد.

چاه ارت زیر 2 اهم

تائیدیه ارت بعداز آماده شدن این شرایط برای چاه ارت زیر 2 اهم صادر می گردد

جوش کدولد سیم به صفحه مسی

برای اتصال ماندگار و بهتر سیم مسی به فنداسیون ، سیم مسی را به فنداسیون با جوش کدولد (جوش احتراقی) اتصال می دهند که این نوع اتصال بهترین اتصال سیم به فنداسیون می باشد.

 اتصال سیم ارت به آرماتور فنداسیون

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ و ارائه دهنده تائیدیه سیستم  ارتینگ از وزارت کار و امور اجتماعی 09197117027

http://www.erting.ir

http://www.vmv1.ir

 جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ و ارائه دهنده تائیدیه سیستم  ارتینگ از وزارت کار و امور اجتماعی 09197117027

http://www.erting.ir

http://www.vmv1.ir


جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ و ارائه دهنده تائیدیه سیستم  ارتینگ از وزارت کار و امور اجتماعی 09197117027

http://www.erting.ir

http://www.vmv1.ir


جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ و ارائه دهنده تائیدیه سیستم  ارتینگ از وزارت کار و امور اجتماعی 09197117027

http://www.erting.ir

http://www.vmv1.ir

طبقه بندی: چاه ارت،  سیستم ارتینگ، 
برچسب ها: بانک، چاه ارت، تائیدیه ارت، تست ارت، تست چاه ارت، تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی، چاه ارت زیر 2 اهم،  
دنبالک ها: بسترسازی دستگاههای خودپرداز بانکی، چاه ارت،  

تاریخ : یکشنبه 16 شهریور 1393 | 11:02 ب.ظ | نویسنده : سید ابراهیم حسینی | نظرات
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 
پایه های ضد سرقت دستگاه خود پرداز(عابر بانک)

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری حمل و بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز(عابربانک) بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور09197117027
سازنده کانکس و کیوسک  و سایبان و سطل بازیافت و پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز 
http://www.vmv1.ir و مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز
شرکت ویژن مهراز ویرا مجری حمل و بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز(عابربانک) بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور09197117027
سازنده کانکس و کیوسک  و سایبان و سطل بازیافت و پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز 
http://www.vmv1.ir و مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز
شرکت ویژن مهراز ویرا مجری حمل و بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز(عابربانک) بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور09197117027
سازنده کانکس و کیوسک  و سایبان و سطل بازیافت و پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز 
http://www.vmv1.ir و مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز
شرکت ویژن مهراز ویرا مجری حمل و بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز(عابربانک) بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور09197117027
سازنده کانکس و کیوسک  و سایبان و سطل بازیافت و پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز 
http://www.vmv1.ir و مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک ، پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز
شرکت ویژن مهراز ویرا مجری حمل و بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز(عابربانک) بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور09197117027
سازنده کانکس و کیوسک  و سایبان و سطل بازیافت و پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز 
http://www.vmv1.ir و مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ http://www.erting.ir
 برای امنیت دستگاه خودپرداز نیاز است تا از پایه هایی استفاده شود که پس از اتصال به خودپرداز به زمین توسط پیچ و رولبرد وصل گردد.
55449141
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 طبقه بندی: آهنگری و جوشکاری،  بانک،  خودپرداز،  کانکس قابل حمل،  بسترسازی خودپرداز atm، 
برچسب ها: بستر سازی وشبکه دستگاههای خود پرداز، بانک، دریچه، ایجاد دریچه، سایبان، سایبان چتری، پایه ضد سرقت خودپرداز،  
دنبالک ها: بسترسازی دستگاههای خودپرداز بانکی، متخصصین چاه ارت و سیستم ارتینگ، فروش سایبان عابر بانک،  

تاریخ : یکشنبه 16 شهریور 1393 | 10:41 ب.ظ | نویسنده : سید ابراهیم حسینی | نظرات

فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 

طراحان این شرکت با طراحی جدید و ایمن خود پایه های قابل تنظیم چرخانی را برای دستگاههای سالنی طراحی نموده اند که می توان با این پایه ها دستگاههای سالنی را در دریچه خودپرداز دیواری استفاده نمود.

یکی از مواردی که باید در این پایه ها مورد توجه قرار می گرفت این بود که چون پولگذاری این دستگاهها از جلو می باشد ، پس نیاز است تا این دستگاهها در زمان پولگذاری چرخانده شود، که این کار روی پایه های قابل تنظیم به صورتی ایمن و با حداقل فضای چرخش انجام شده است

پایه چرخان خود پرداز، پایه خودپرداز سالنیخودپرداز،سایبان،سایبان خودپرداز،بسترسازی،بسترسازی خودپرداز،سایبان چتری،سایبان ایستاده،سایبان خودپرداز بانک پارسیان،سایبان خودپرداز بانک آینده،سایبان خودپرداز بانک کارآفرین،سایبان خودپرداز بانک ملت،سایبان خودپرداز بانک صادرات،ایران زمین،سایبان خودپرداز بانک شهر،سایبان خودپرداز بانک کوثر،سایبان خودپرداز بانک سپه،سایبان خودپرداز بانک کشاورزی،سایبان خودپرداز بانک اقتصادنوین،،سایبان خودپرداز بانک گردشگری،سایبان خودپرداز بانک سامان،سایبان خودپرداز بانک مسکن،سایبان خودپرداز بانک سینا،سایبان خودپرداز بانک موسه مالی اعتباری میزان،سایبان طلق،سایبان فلز،سایبان طلق و فلز،سایبان استیل،تابلو تبلیغاتی بانک،تابلو 2طرفه تبلیغاتی، تابلو سردربانک،طراحی سایبان جدید حمل خودپرداز،حمل عابر بانک،فروش عابر بانک،نصب عابر بانک،کانکس خودپرداز ،کانکس قابل حمل ،کانکس عابر بانک،اتاقک خودپرداز،طراح ساخت کانکس،کانکس نمای کامپوزیت،کانکس استیل،کانکس،دریچه خودپرداز، دریچه عابربانک،دریچه شیشه سکوریت خودپرداز،دریچه دیوار سیمانی خودپرداز،نصب خودپرداز در دریچه،جک پالت ،ماشین حمل خودپرداز،نصب پریز ارت دار،سایبان خودپرداز بانک دی،سایبان خودپرداز بانک پست بانک،ساخت کانکس شیشه خودپرداز،کیوسک خودپرداز،بسترسازی خودپرداز،برق خودپرداز،سیتم ارت خودپرداز،ارتینگ خودپرداز،نظافت خودپرداز،پرستاری خودپرداز،پشتیبانی شعب بانک،پشتیبانی خودپرداز،ایجاد دریچه خودپرداز،چاه ارت دکل صاعقه گیر،نصب خودپرداز، نمای کامپوزیت خودپرداز،سطل بازیافت خودپرداز، سطل زباله خودپرداز،پایه خودپرداز،پایه چرخان خودپرداز،پایه متحرک خودپرداز،پایه خودپردازمتحرک برای استفاده از خودپرداز سالنی بجای دیواری،سطل بازیافت فلکسی بانک شهر،سطل بازیافت طلق بانک شهر،زیباسازی محیط خودپرداز، انکلوژر،روشنایی خودپرداز، نورپردازی خودپرداز،نمای سنگ خودپرداز،حمل کانکس قابل حمل خودپرداز،ساخت لوگو بانک،نصب لوگو بانک،خودپرداز سالنی، خودپرداز دیواری،سایبان خودپرداز غیر نقد ،خودپرداز غیر نقدی،چاه ارت، چاه ارت خودپرداز، چاه ارت atm،چاه ارت عابر بانک،چاه ارت زیر 2 اهم،atm،کاغذ هانسول کره،کاغذ پوز،کاغذ حرارتی،کاغذ خودپرداز،لوازم ارت،جوش کدولد،چاه ارت دکل رادیویی،پایه قابل تنظیم

پایه چرخان خود پرداز، پایه خودپرداز سالنی خودپرداز،سایبان،سایبان خودپرداز،بسترسازی،بسترسازی خودپرداز،سایبان چتری،سایبان ایستاده،سایبان خودپرداز بانک پارسیان،سایبان خودپرداز بانک آینده،سایبان خودپرداز بانک کارآفرین،سایبان خودپرداز بانک ملت،سایبان خودپرداز بانک صادرات،ایران زمین،سایبان خودپرداز بانک شهر،سایبان خودپرداز بانک کوثر،سایبان خودپرداز بانک سپه،سایبان خودپرداز بانک کشاورزی،سایبان خودپرداز بانک اقتصادنوین،،سایبان خودپرداز بانک گردشگری،سایبان خودپرداز بانک سامان،سایبان خودپرداز بانک مسکن،سایبان خودپرداز بانک سینا،سایبان خودپرداز بانک موسه مالی اعتباری میزان،سایبان طلق،سایبان فلز،سایبان طلق و فلز،سایبان استیل،تابلو تبلیغاتی بانک،تابلو 2طرفه تبلیغاتی، تابلو سردربانک،طراحی سایبان جدید حمل خودپرداز،حمل عابر بانک،فروش عابر بانک،نصب عابر بانک،کانکس خودپرداز ،کانکس قابل حمل ،کانکس عابر بانک،اتاقک خودپرداز،طراح ساخت کانکس،کانکس نمای کامپوزیت،کانکس استیل،کانکس،دریچه خودپرداز، دریچه عابربانک،دریچه شیشه سکوریت خودپرداز،دریچه دیوار سیمانی خودپرداز،نصب خودپرداز در دریچه،جک پالت ،ماشین حمل خودپرداز،نصب پریز ارت دار،سایبان خودپرداز بانک دی،سایبان خودپرداز بانک پست بانک،ساخت کانکس شیشه خودپرداز،کیوسک خودپرداز،بسترسازی خودپرداز،برق خودپرداز،سیتم ارت خودپرداز،ارتینگ خودپرداز،نظافت خودپرداز،پرستاری خودپرداز،پشتیبانی شعب بانک،پشتیبانی خودپرداز،ایجاد دریچه خودپرداز،چاه ارت دکل صاعقه گیر،نصب خودپرداز، نمای کامپوزیت خودپرداز،سطل بازیافت خودپرداز، سطل زباله خودپرداز،پایه خودپرداز،پایه چرخان خودپرداز،پایه متحرک خودپرداز،پایه خودپردازمتحرک برای استفاده از خودپرداز سالنی بجای دیواری،سطل بازیافت فلکسی بانک شهر،سطل بازیافت طلق بانک شهر،زیباسازی محیط خودپرداز، انکلوژر،روشنایی خودپرداز، نورپردازی خودپرداز،نمای سنگ خودپرداز،حمل کانکس قابل حمل خودپرداز،ساخت لوگو بانک،نصب لوگو بانک،خودپرداز سالنی، خودپرداز دیواری،سایبان خودپرداز غیر نقد ،خودپرداز غیر نقدی،چاه ارت، چاه ارت خودپرداز، چاه ارت atm،چاه ارت عابر بانک،چاه ارت زیر 2 اهم،atm،کاغذ هانسول کره،کاغذ پوز،کاغذ حرارتی،کاغذ خودپرداز،لوازم ارت،جوش کدولد،چاه ارت دکل رادیویی،پایه قابل تنظیم

خودپرداز،سایبان،سایبان خودپرداز،بسترسازی،بسترسازی خودپرداز،سایبان چتری،سایبان ایستاده،سایبان خودپرداز بانک پارسیان،سایبان خودپرداز بانک آینده،سایبان خودپرداز بانک کارآفرین،سایبان خودپرداز بانک ملت،سایبان خودپرداز بانک صادرات،ایران زمین،سایبان خودپرداز بانک شهر،سایبان خودپرداز بانک کوثر،سایبان خودپرداز بانک سپه،سایبان خودپرداز بانک کشاورزی،سایبان خودپرداز بانک اقتصادنوین،،سایبان خودپرداز بانک گردشگری،سایبان خودپرداز بانک سامان،سایبان خودپرداز بانک مسکن،سایبان خودپرداز بانک سینا،سایبان خودپرداز بانک موسه مالی اعتباری میزان،سایبان طلق،سایبان فلز،سایبان طلق و فلز،سایبان استیل،تابلو تبلیغاتی بانک،تابلو 2طرفه تبلیغاتی، تابلو سردربانک،طراحی سایبان جدید حمل خودپرداز،حمل عابر بانک،فروش عابر بانک،نصب عابر بانک،کانکس خودپرداز ،کانکس قابل حمل ،کانکس عابر بانک،اتاقک خودپرداز،طراح ساخت کانکس،کانکس نمای کامپوزیت،کانکس استیل،کانکس،دریچه خودپرداز، دریچه عابربانک،دریچه شیشه سکوریت خودپرداز،دریچه دیوار سیمانی خودپرداز،نصب خودپرداز در دریچه،جک پالت ،ماشین حمل خودپرداز،نصب پریز ارت دار،سایبان خودپرداز بانک دی،سایبان خودپرداز بانک پست بانک،ساخت کانکس شیشه خودپرداز،کیوسک خودپرداز،بسترسازی خودپرداز،برق خودپرداز،سیتم ارت خودپرداز،ارتینگ خودپرداز،نظافت خودپرداز،پرستاری خودپرداز،پشتیبانی شعب بانک،پشتیبانی خودپرداز،ایجاد دریچه خودپرداز،چاه ارت دکل صاعقه گیر،نصب خودپرداز، نمای کامپوزیت خودپرداز،سطل بازیافت خودپرداز، سطل زباله خودپرداز،پایه خودپرداز،پایه چرخان خودپرداز،پایه متحرک خودپرداز،پایه خودپردازمتحرک برای استفاده از خودپرداز سالنی بجای دیواری،سطل بازیافت فلکسی بانک شهر،سطل بازیافت طلق بانک شهر،زیباسازی محیط خودپرداز، انکلوژر،روشنایی خودپرداز، نورپردازی خودپرداز،نمای سنگ خودپرداز،حمل کانکس قابل حمل خودپرداز،ساخت لوگو بانک،نصب لوگو بانک،خودپرداز سالنی، خودپرداز دیواری،سایبان خودپرداز غیر نقد ،خودپرداز غیر نقدی،چاه ارت، چاه ارت خودپرداز، چاه ارت atm،چاه ارت عابر بانک،چاه ارت زیر 2 اهم،atm،کاغذ هانسول کره،کاغذ پوز،کاغذ حرارتی،کاغذ خودپرداز،لوازم ارت،جوش کدولد،چاه ارت دکل رادیویی،پایه قابل تنظیم

خودپرداز،سایبان،سایبان خودپرداز،بسترسازی،بسترسازی خودپرداز،سایبان چتری،سایبان ایستاده،سایبان خودپرداز بانک پارسیان،سایبان خودپرداز بانک آینده،سایبان خودپرداز بانک کارآفرین،سایبان خودپرداز بانک ملت،سایبان خودپرداز بانک صادرات،ایران زمین،سایبان خودپرداز بانک شهر،سایبان خودپرداز بانک کوثر،سایبان خودپرداز بانک سپه،سایبان خودپرداز بانک کشاورزی،سایبان خودپرداز بانک اقتصادنوین،،سایبان خودپرداز بانک گردشگری،سایبان خودپرداز بانک سامان،سایبان خودپرداز بانک مسکن،سایبان خودپرداز بانک سینا،سایبان خودپرداز بانک موسه مالی اعتباری میزان،سایبان طلق،سایبان فلز،سایبان طلق و فلز،سایبان استیل،تابلو تبلیغاتی بانک،تابلو 2طرفه تبلیغاتی، تابلو سردربانک،طراحی سایبان جدید حمل خودپرداز،حمل عابر بانک،فروش عابر بانک،نصب عابر بانک،کانکس خودپرداز ،کانکس قابل حمل ،کانکس عابر بانک،اتاقک خودپرداز،طراح ساخت کانکس،کانکس نمای کامپوزیت،کانکس استیل،کانکس،دریچه خودپرداز، دریچه عابربانک،دریچه شیشه سکوریت خودپرداز،دریچه دیوار سیمانی خودپرداز،نصب خودپرداز در دریچه،جک پالت ،ماشین حمل خودپرداز،نصب پریز ارت دار،سایبان خودپرداز بانک دی،سایبان خودپرداز بانک پست بانک،ساخت کانکس شیشه خودپرداز،کیوسک خودپرداز،بسترسازی خودپرداز،برق خودپرداز،سیتم ارت خودپرداز،ارتینگ خودپرداز،نظافت خودپرداز،پرستاری خودپرداز،پشتیبانی شعب بانک،پشتیبانی خودپرداز،ایجاد دریچه خودپرداز،چاه ارت دکل صاعقه گیر،نصب خودپرداز، نمای کامپوزیت خودپرداز،سطل بازیافت خودپرداز، سطل زباله خودپرداز،پایه خودپرداز،پایه چرخان خودپرداز،پایه متحرک خودپرداز،پایه خودپردازمتحرک برای استفاده از خودپرداز سالنی بجای دیواری،سطل بازیافت فلکسی بانک شهر،سطل بازیافت طلق بانک شهر،زیباسازی محیط خودپرداز، انکلوژر،روشنایی خودپرداز، نورپردازی خودپرداز،نمای سنگ خودپرداز،حمل کانکس قابل حمل خودپرداز،ساخت لوگو بانک،نصب لوگو بانک،خودپرداز سالنی، خودپرداز دیواری،سایبان خودپرداز غیر نقد ،خودپرداز غیر نقدی،چاه ارت، چاه ارت خودپرداز، چاه ارت atm،چاه ارت عابر بانک،چاه ارت زیر 2 اهم،atm،کاغذ هانسول کره،کاغذ پوز،کاغذ حرارتی،کاغذ خودپرداز،لوازم ارت،جوش کدولد،چاه ارت دکل رادیویی،پایه قابل تنظیم

 

 

 

خودپرداز،سایبان،سایبان خودپرداز،بسترسازی،بسترسازی خودپرداز،سایبان چتری،سایبان ایستاده،سایبان خودپرداز بانک پارسیان،سایبان خودپرداز بانک آینده،سایبان خودپرداز بانک کارآفرین،سایبان خودپرداز بانک ملت،سایبان خودپرداز بانک صادرات،ایران زمین،سایبان خودپرداز بانک شهر،سایبان خودپرداز بانک کوثر،سایبان خودپرداز بانک سپه،سایبان خودپرداز بانک کشاورزی،سایبان خودپرداز بانک اقتصادنوین،،سایبان خودپرداز بانک گردشگری،سایبان خودپرداز بانک سامان،سایبان خودپرداز بانک مسکن،سایبان خودپرداز بانک سینا،سایبان خودپرداز بانک موسه مالی اعتباری میزان،سایبان طلق،سایبان فلز،سایبان طلق و فلز،سایبان استیل،تابلو تبلیغاتی بانک،تابلو 2طرفه تبلیغاتی، تابلو سردربانک،طراحی سایبان جدید حمل خودپرداز،حمل عابر بانک،فروش عابر بانک،نصب عابر بانک،کانکس خودپرداز ،کانکس قابل حمل ،کانکس عابر بانک،اتاقک خودپرداز،طراح ساخت کانکس،کانکس نمای کامپوزیت،کانکس استیل،کانکس،دریچه خودپرداز، دریچه عابربانک،دریچه شیشه سکوریت خودپرداز،دریچه دیوار سیمانی خودپرداز،نصب خودپرداز در دریچه،جک پالت ،ماشین حمل خودپرداز،نصب پریز ارت دار،سایبان خودپرداز بانک دی،سایبان خودپرداز بانک پست بانک،ساخت کانکس شیشه خودپرداز،کیوسک خودپرداز،بسترسازی خودپرداز،برق خودپرداز،سیتم ارت خودپرداز،ارتینگ خودپرداز،نظافت خودپرداز،پرستاری خودپرداز،پشتیبانی شعب بانک،پشتیبانی خودپرداز،ایجاد دریچه خودپرداز،چاه ارت دکل صاعقه گیر،نصب خودپرداز، نمای کامپوزیت خودپرداز،سطل بازیافت خودپرداز، سطل زباله خودپرداز،پایه خودپرداز،پایه چرخان خودپرداز،پایه متحرک خودپرداز،پایه خودپردازمتحرک برای استفاده از خودپرداز سالنی بجای دیواری،سطل بازیافت فلکسی بانک شهر،سطل بازیافت طلق بانک شهر،زیباسازی محیط خودپرداز، انکلوژر،روشنایی خودپرداز، نورپردازی خودپرداز،نمای سنگ خودپرداز،حمل کانکس قابل حمل خودپرداز،ساخت لوگو بانک،نصب لوگو بانک،خودپرداز سالنی، خودپرداز دیواری،سایبان خودپرداز غیر نقد ،خودپرداز غیر نقدی،چاه ارت، چاه ارت خودپرداز، چاه ارت atm،چاه ارت عابر بانک،چاه ارت زیر 2 اهم،atm،کاغذ هانسول کره،کاغذ پوز،کاغذ حرارتی،کاغذ خودپرداز،لوازم ارت،جوش کدولد،چاه ارت دکل رادیویی،پایه قابل تنظیم

 

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ،کوثر، موسسه کوثر،سایبان کوثر، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir

شرکت ویژن مهراز ویرا ، مجری تخصصی حمل و بسترسازی ونصب و راه اندازی دستگاههای خود پرداز بانکی 

09120214294 - 77030454

09197117027

 پایه دستگاه ncr

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ،کوثر، موسسه کوثر،سایبان کوثر، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir

فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 طبقه بندی: بانک،  خودپرداز،  کانکس قابل حمل،  بسترسازی خودپرداز atm، 
برچسب ها: بستر سازی وشبکه دستگاههای خود پرداز، بانک، دریچه، ایجاد دریچه، سایبان، سایبان چتری، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز،  
دنبالک ها: بسترسازی دستگاههای خودپرداز بانکی، متخصصین چاه ارت ارتینگ، فروش سایبان عابر بانک،  

تاریخ : یکشنبه 16 شهریور 1393 | 10:29 ب.ظ | نویسنده : سید ابراهیم حسینی | نظرات
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 
شرکت ویژن مهراز ویرا 
طراح و مجری ساخت سایبان خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور
09197117027
http://www.vmv1.ir 
متخصصین ارت  http://www.erting.ir
سایبان خودپرداز بانک اقتصاد نوین 
از جنس طلق و فلز
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک اقتصاد نوین
شرکت ویژن مهراز ویرا 
طراح و مجری ساخت سایبان خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور
09197117027
http://www.vmv1.ir
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک اقتصاد نوین

شرکت ویژن مهراز ویرا 
طراح و مجری ساخت سایبان خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور
09197117027
http://www.vmv1.ir

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک اقتصاد نوین

شرکت ویژن مهراز ویرا 
طراح و مجری ساخت سایبان خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور
09197117027
http://www.vmv1.ir

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک اقتصاد نوین

شرکت ویژن مهراز ویرا 
طراح و مجری ساخت سایبان خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور
09197117027
http://www.vmv1.ir
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک اقتصاد نوین

شرکت ویژن مهراز ویرا 
طراح و مجری ساخت سایبان خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور
09197117027
http://www.vmv1.ir
http://www.erting.ir متخصصین ارت

فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 طبقه بندی: آهنگری و جوشکاری،  سایبان عابر بانک (خودپرداز)،  خودپرداز،  کانکس قابل حمل،  بسترسازی خودپرداز atm، 
برچسب ها: بستر سازی وشبکه دستگاههای خود پرداز، دریچه، ایجاد دریچه، سایبان، سایبان چتری، سایبان ایستاده، کف سازی،  
دنبالک ها: بسترسازی دستگاههای خودپرداز بانکی، چاه ارت، فروش سایبان عابر بانک،  

تاریخ : یکشنبه 16 شهریور 1393 | 09:17 ب.ظ | نویسنده : سید ابراهیم حسینی | نظرات
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 
سطل بازیافت خودپردازها
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز
این سطلها برای جمع اوری کاغذهای رسید خودپردازها استفاده می شود
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز
این سطلها به زیبایی و تمیزی منطقه اطراف خودپرداز ونوع نگاه مصرف کنندگان به نام بانک آن خودپرداز کمک می کند
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز
این سطلها در 2 نوع ساخته می شود
1- سطل بازیافت فلزی
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز

2- سطل بازیافت با طلق
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز

 ساخت کانکس قابل حمل، ساخت کیوسک عابر بانک ، ساخت سایبان عابربانک ، پایه قابل تنظیم، جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ،طراحی و ساخت سایبان و تبلیغات دستگاه های الکترونیک indoor , Outdoor بانکی سایه-بان-Atm. سایبان خودپرداز برای حفاظت از خودپرداز در شرایط جوی مختلف ،دستگاه های خودپرداز برای خدمت رسانی به مردم راه اندازی می گردند و بانک ها همواره بدنبال جذب بیشتر مشتریان این دستگاه ها و در نتیجه تعداد تراکنش بیشتر هستند ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز
سطل بازیافت فلزی 
این سطلها بسته نوع فلز استفاده شده در سایبان بانک از جنسهای مختلف ساخته می شود و معمولا رنگ سایبان بانک را دارد 
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز

این سطلها شامل یک ورودی کاغذ و یک درب کشویی تخلیه کاغذ می باشد که در کنار یا زیر دستگاه خود پرداز نصب می شود
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز
لوگو بانک نیز بر روی سطل بازیافت نصب می شود
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز
سطل بازیافت با طلق
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز
این نوع سطل ها معمولا همراه با سایبان ساخته می شود و همرنگ با سایبان بانک می باشد
می توان لوگو بانک را بر روی این سطلها حک ، یا چاپ نمود
چند نمونه سطل بانکها
جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز
 ساخت کانکس قابل حمل، ساخت کیوسک عابر بانک ، ساخت سایبان عابربانک ، پایه قابل تنظیم، جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ،طراحی و ساخت سایبان و تبلیغات دستگاه های الکترونیک indoor , Outdoor بانکی سایه-بان-Atm. سایبان خودپرداز برای حفاظت از خودپرداز در شرایط جوی مختلف ،دستگاه های خودپرداز برای خدمت رسانی به مردم راه اندازی می گردند و بانک ها همواره بدنبال جذب بیشتر مشتریان این دستگاه ها و در نتیجه تعداد تراکنش بیشتر هستند ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز

فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 طبقه بندی: آهنگری و جوشکاری،  سایبان عابر بانک (خودپرداز)،  خودپرداز،  کانکس قابل حمل،  بسترسازی خودپرداز atm، 
برچسب ها: بستر سازی دستگاههای خود پرداز، بانک، دریچه، ایجاد دریچه، سایبان، سایبان چتری، سطل بازیافت خودپرداز،  
دنبالک ها: بسترسازی دستگاههای خودپرداز بانکی، متخصصین چاه ارت وسیستم ارتینگ،  

تاریخ : یکشنبه 16 شهریور 1393 | 06:48 ب.ظ | نویسنده : سید ابراهیم حسینی | نظرات
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 
شرکت ویژن مهراز ویرا 
طراح و مجری ساخت سایبان خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور
09197117027
http://www.vmv1.ir

y3hv_www.vmv1.irسایبان_عابر_بانک_بانک_سامان_شرکت ویژن مهراز ویرا ، طراح و سازنده سایبان های دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی کشورشرکت ویژن مهراز ویرا 
طراح و مجری ساخت سایبان خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور
09197117027
http://www.vmv1.ir

y3hv_www.vmv1.irسایبان_عابر_بانک_بانک_سامان_شرکت ویژن مهراز ویرا ، طراح و سازنده سایبان های دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی کشور

شرکت ویژن مهراز ویرا 
طراح و مجری ساخت سایبان خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور
09197117027
http://www.vmv1.ir

y3hv_www.vmv1.irسایبان_عابر_بانک_بانک_سامان_شرکت ویژن مهراز ویرا ، طراح و سازنده سایبان های دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی کشور

شرکت ویژن مهراز ویرا 
طراح و مجری ساخت سایبان خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور
09197117027
http://www.vmv1.ir

 بانک سامان www.vmv1.irسایبان_عابر_بانک_بانک_سامان_شرکت ویژن مهراز ویرا ، طراح و سازنده سایبان های دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی کشور

شرکت ویژن مهراز ویرا 
طراح و مجری ساخت سایبان خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور
09197117027
http://www.vmv1.ir
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 طبقه بندی: سایبان عابر بانک (خودپرداز)،  خودپرداز،  بسترسازی خودپرداز atm، 
برچسب ها: بستر سازی دستگاههای خود پرداز، بانک، بانکی، دریچه، ایجاد دریچه، سایبان، سایبان چتری،  
دنبالک ها: بسترسازی دستگاههای خودپرداز بانکی، فروش سایبان عابر بانک،  

تاریخ : چهارشنبه 12 شهریور 1393 | 10:58 ب.ظ | نویسنده : سید ابراهیم حسینی | نظرات
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 
خودپرداز (عابربانک ) بانک ایران زمین
www.vmv1.ir
 ساخت کانکس قابل حمل، ساخت کیوسک عابر بانک ، ساخت سایبان عابربانک ، پایه قابل تنظیم، جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ،طراحی و ساخت سایبان و تبلیغات دستگاه های الکترونیک indoor , Outdoor بانکی سایه-بان-Atm. سایبان خودپرداز برای حفاظت از خودپرداز در شرایط جوی مختلف ،دستگاه های خودپرداز برای خدمت رسانی به مردم راه اندازی می گردند و بانک ها همواره بدنبال جذب بیشتر مشتریان این دستگاه ها و در نتیجه تعداد تراکنش بیشتر هستند ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز
خودپرداز (عابربانک ) بانک ایران زمین
www.vmv1.ir
qg8z_www.vmv1.irسایبان_عابر_بانک_بانک_ایران_زمینسایبان عابر بانک کشاورزی ، سایبان خود پرداز بانک ایران زمین، شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانها و موسسات مالی کشور و طراح و مجری چاه ارت و سیستم ارتینگ با تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی www.vmv1.ir ساخت کانکس قابل حمل، ساخت کیوسک عابر بانک ، ساخت سایبان عابربانک ، پایه قابل تنظیم، جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ،طراحی و ساخت سایبان و تبلیغات دستگاه های الکترونیک indoor , Outdoor بانکی سایه-بان-Atm. سایبان خودپرداز برای حفاظت از خودپرداز در شرایط جوی مختلف ،دستگاه های خودپرداز برای خدمت رسانی به مردم راه اندازی می گردند و بانک ها همواره بدنبال جذب بیشتر مشتریان این دستگاه ها و در نتیجه تعداد تراکنش بیشتر هستند ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز
خودپرداز (عابربانک ) بانک ایران زمین
www.vmv1.ir
www.vmv1.irسایبان_عابر_بانک_بانک_ایران_زمین سایبان عابر بانک کشاورزی ، سایبان خود پرداز بانک ایران زمین، شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانها و موسسات مالی کشور و طراح و مجری چاه ارت و سیستم ارتینگ با تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی www.vmv1.ir ساخت کانکس قابل حمل، ساخت کیوسک عابر بانک ، ساخت سایبان عابربانک ، پایه قابل تنظیم، جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ،طراحی و ساخت سایبان و تبلیغات دستگاه های الکترونیک indoor , Outdoor بانکی سایه-بان-Atm. سایبان خودپرداز برای حفاظت از خودپرداز در شرایط جوی مختلف ،دستگاه های خودپرداز برای خدمت رسانی به مردم راه اندازی می گردند و بانک ها همواره بدنبال جذب بیشتر مشتریان این دستگاه ها و در نتیجه تعداد تراکنش بیشتر هستند ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز
www.vmv1.irسایبان_عابر_بانک_بانک_ایران_زمین سایبان عابر بانک کشاورزی ، سایبان خود پرداز بانک ایران زمین، شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانها و موسسات مالی کشور و طراح و مجری چاه ارت و سیستم ارتینگ با تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی www.vmv1.ir ساخت کانکس قابل حمل، ساخت کیوسک عابر بانک ، ساخت سایبان عابربانک ، پایه قابل تنظیم، جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ،طراحی و ساخت سایبان و تبلیغات دستگاه های الکترونیک indoor , Outdoor بانکی سایه-بان-Atm. سایبان خودپرداز برای حفاظت از خودپرداز در شرایط جوی مختلف ،دستگاه های خودپرداز برای خدمت رسانی به مردم راه اندازی می گردند و بانک ها همواره بدنبال جذب بیشتر مشتریان این دستگاه ها و در نتیجه تعداد تراکنش بیشتر هستند ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز
خودپرداز (عابربانک ) بانک ایران زمین
www.vmv1.ir
www.vmv1.irسایبان_عابر_بانک_بانک_ایران_زمین سایبان عابر بانک کشاورزی ، سایبان خود پرداز بانک ایران زمین، شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانها و موسسات مالی کشور و طراح و مجری چاه ارت و سیستم ارتینگ با تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی www.vmv1.ir ساخت کانکس قابل حمل، ساخت کیوسک عابر بانک ، ساخت سایبان عابربانک ، پایه قابل تنظیم، جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ،طراحی و ساخت سایبان و تبلیغات دستگاه های الکترونیک indoor , Outdoor بانکی سایه-بان-Atm. سایبان خودپرداز برای حفاظت از خودپرداز در شرایط جوی مختلف ،دستگاه های خودپرداز برای خدمت رسانی به مردم راه اندازی می گردند و بانک ها همواره بدنبال جذب بیشتر مشتریان این دستگاه ها و در نتیجه تعداد تراکنش بیشتر هستند ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز
خودپرداز (عابربانک ) بانک ایران زمین
www.vmv1.ir
www.vmv1.irسایبان_عابر_بانک_بانک_ایران_زمین سایبان عابر بانک کشاورزی ، سایبان خود پرداز بانک ایران زمین، شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانها و موسسات مالی کشور و طراح و مجری چاه ارت و سیستم ارتینگ با تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی www.vmv1.ir ساخت کانکس قابل حمل، ساخت کیوسک عابر بانک ، ساخت سایبان عابربانک ، پایه قابل تنظیم، جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ،طراحی و ساخت سایبان و تبلیغات دستگاه های الکترونیک indoor , Outdoor بانکی سایه-بان-Atm. سایبان خودپرداز برای حفاظت از خودپرداز در شرایط جوی مختلف ،دستگاه های خودپرداز برای خدمت رسانی به مردم راه اندازی می گردند و بانک ها همواره بدنبال جذب بیشتر مشتریان این دستگاه ها و در نتیجه تعداد تراکنش بیشتر هستند ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز
خودپرداز (عابربانک ) بانک ایران زمین
www.vmv1.ir
www.vmv1.irسایبان_عابر_بانک_بانک_ایران_زمین سایبان عابر بانک کشاورزی ، سایبان خود پرداز بانک ایران زمین، شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانها و موسسات مالی کشور و طراح و مجری چاه ارت و سیستم ارتینگ با تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی www.vmv1.ir ساخت کانکس قابل حمل، ساخت کیوسک عابر بانک ، ساخت سایبان عابربانک ، پایه قابل تنظیم، جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ،طراحی و ساخت سایبان و تبلیغات دستگاه های الکترونیک indoor , Outdoor بانکی سایه-بان-Atm. سایبان خودپرداز برای حفاظت از خودپرداز در شرایط جوی مختلف ،دستگاه های خودپرداز برای خدمت رسانی به مردم راه اندازی می گردند و بانک ها همواره بدنبال جذب بیشتر مشتریان این دستگاه ها و در نتیجه تعداد تراکنش بیشتر هستند ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز
خودپرداز (عابربانک ) بانک ایران زمین
www.vmv1.ir
www.vmv1.irسایبان_عابر_بانک_بانک_ایران_زمین سایبان عابر بانک کشاورزی ، سایبان خود پرداز بانک ایران زمین، شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانها و موسسات مالی کشور و طراح و مجری چاه ارت و سیستم ارتینگ با تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی www.vmv1.ir ساخت کانکس قابل حمل، ساخت کیوسک عابر بانک ، ساخت سایبان عابربانک ، پایه قابل تنظیم، جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ،طراحی و ساخت سایبان و تبلیغات دستگاه های الکترونیک indoor , Outdoor بانکی سایه-بان-Atm. سایبان خودپرداز برای حفاظت از خودپرداز در شرایط جوی مختلف ،دستگاه های خودپرداز برای خدمت رسانی به مردم راه اندازی می گردند و بانک ها همواره بدنبال جذب بیشتر مشتریان این دستگاه ها و در نتیجه تعداد تراکنش بیشتر هستند ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز
خودپرداز (عابربانک ) بانک ایران زمین
www.vmv1.ir
www.vmv1.irسایبان_عابر_بانک_بانک_ایران_زمین سایبان عابر بانک کشاورزی ، سایبان خود پرداز بانک ایران زمین، شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانها و موسسات مالی کشور و طراح و مجری چاه ارت و سیستم ارتینگ با تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی www.vmv1.ir ساخت کانکس قابل حمل، ساخت کیوسک عابر بانک ، ساخت سایبان عابربانک ، پایه قابل تنظیم، جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز ،طراحی و ساخت سایبان و تبلیغات دستگاه های الکترونیک indoor , Outdoor بانکی سایه-بان-Atm. سایبان خودپرداز برای حفاظت از خودپرداز در شرایط جوی مختلف ،دستگاه های خودپرداز برای خدمت رسانی به مردم راه اندازی می گردند و بانک ها همواره بدنبال جذب بیشتر مشتریان این دستگاه ها و در نتیجه تعداد تراکنش بیشتر هستند ، atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز
خودپرداز (عابربانک ) بانک ایران زمین
www.vmv1.ir
09120214294- 09197117027 - 55030454 شرکت ویژن مهراز ویران طراح و مجری ساخت سایبان خودپرداز بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 طبقه بندی: سایبان عابر بانک (خودپرداز)،  بانک،  خودپرداز،  بسترسازی خودپرداز atm، 
برچسب ها: www.vmv1.irسایبان_عابر_بانک_بانک_ایران_زمین سایبان عابر بانک کشاورزی، سایبان خود پرداز بانک ایران زمین، شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانها و موسسات مالی کشور و طراح و مجری چاه ارت و سیستم ارتینگ با تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی www.vmv1.ir، سایبان،  
دنبالک ها: فروش سایبان عابر بانک،  

تاریخ : چهارشنبه 29 مرداد 1393 | 08:19 ق.ظ | نویسنده : سید ابراهیم حسینی | نظرات
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 
سایبان عابر بانک کشاورزی
http://www.vmv1.ir
سایبان عابر بانک کشاورزی ، سایبان خود پرداز بانک کشاورزی، شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانها و موسسات مالی کشور و طراح و مجری چاه ارت و سیستم ارتینگ با تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی www.vmv1.ir
سایبان عابر بانک کشاورزی
http://www.vmv1.ir
سایبان عابر بانک کشاورزی ، سایبان خود پرداز بانک کشاورزی، شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانها و موسسات مالی کشور و طراح و مجری چاه ارت و سیستم ارتینگ با تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی www.vmv1.ir
سایبان عابر بانک کشاورزی
http://www.vmv1.ir
سایبان عابر بانک کشاورزی ، سایبان خود پرداز بانک کشاورزی، شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانها و موسسات مالی کشور و طراح و مجری چاه ارت و سیستم ارتینگ با تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی www.vmv1.ir
سایبان عابر بانک کشاورزی
http://www.vmv1.ir
fjp0_www.vmv1.irسایبان_عابر_بانک_بانک_کشاورزی_سایبان عابر بانک کشاورزی ، سایبان خود پرداز بانک کشاورزی، شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانها و موسسات مالی کشور و طراح و مجری چاه ارت و سیستم ارتینگ با تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی www.vmv1.ir
سایبان عابر بانک کشاورزی
http://www.vmv1.ir
3051_www.vmv1.irسایبان_عابر_بانک_بانک_کشاورزی_سایبان عابر بانک کشاورزی ، سایبان خود پرداز بانک کشاورزی، شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانها و موسسات مالی کشور و طراح و مجری چاه ارت و سیستم ارتینگ با تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی www.vmv1.ir
سایبان عابر بانک کشاورزی
http://www.vmv1.ir
femt_www.vmv1.irسایبان_عابر_بانک_بانک_کشاورزی_سایبان عابر بانک کشاورزی ، سایبان خود پرداز بانک کشاورزی، شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانها و موسسات مالی کشور و طراح و مجری چاه ارت و سیستم ارتینگ با تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی www.vmv1.ir
سایبان عابر بانک کشاورزی
http://www.vmv1.ir
1m5_www.vmv1.irسایبان_عابر_بانک_بانک_کشاورزی_سایبان عابر بانک کشاورزی ، سایبان خود پرداز بانک کشاورزی، شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانها و موسسات مالی کشور و طراح و مجری چاه ارت و سیستم ارتینگ با تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی www.vmv1.ir
سایبان عابر بانک کشاورزی
http://www.vmv1.ir
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 طبقه بندی: سایبان عابر بانک (خودپرداز)،  بانک،  خودپرداز،  بسترسازی خودپرداز atm، 
برچسب ها: سایبان عابر بانک کشاورزی، سایبان خود پرداز بانک کشاورزی، شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز بانها و موسسات مالی کشور و طراح و مجری چاه ارت و سیستم ارتینگ با تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی www.vmv1.ir، سایبان،  
دنبالک ها: فروش سایبان عابر بانک،  

تاریخ : چهارشنبه 29 مرداد 1393 | 07:41 ق.ظ | نویسنده : سید ابراهیم حسینی | نظرات
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 

شرکت ویژن مهراز ویرا ، کاغذ حرارتی ، کاغذ هانسول کره ،رول کاغذ برای عابر بانک ، رول کاغذ برای دستگاه پوز www.vmv1.irشرکت ویژن مهراز ویرا ، کاغذ حرارتی ، کاغذ هانسول کره ،رول کاغذ برای عابر بانک ، رول کاغذ برای دستگاه پوز www.vmv1.ir
http://www.vmv1.ir  شرکت  ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب  و راه اندازی دستگاههای عابر بانک و طراح و مجری چاه ارت تخصصی و تولید کننده کاغذ حرارتی هانسول کره  در سایز های مختلف جهت دستگاههای عابر بانک و دستگاه پوز  و انواع پرینتر حرارتی 
شرکت ویژن مهراز ویرا ، کاغذ حرارتی ، کاغذ هانسول کره ،رول کاغذ برای عابر بانک ، رول کاغذ برای دستگاه پوز www.vmv1.ir
http://www.vmv1.ir  شرکت  ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب  و راه اندازی دستگاههای عابر بانک و طراح و مجری چاه ارت تخصصی و تولید کننده کاغذ حرارتی هانسول کره  در سایز های مختلف جهت دستگاههای عابر بانک و دستگاه پوز  و انواع پرینتر حرارتی 
شرکت ویژن مهراز ویرا ، کاغذ حرارتی ، کاغذ هانسول کره ،رول کاغذ برای عابر بانک ، رول کاغذ برای دستگاه پوز www.vmv1.ir
http://www.vmv1.ir  شرکت  ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب  و راه اندازی دستگاههای عابر بانک و طراح و مجری چاه ارت تخصصی و تولید کننده کاغذ حرارتی هانسول کره  در سایز های مختلف جهت دستگاههای عابر بانک و دستگاه پوز  و انواع پرینتر حرارتی 
شرکت ویژن مهراز ویرا ، کاغذ حرارتی ، کاغذ هانسول کره ،رول کاغذ برای عابر بانک ، رول کاغذ برای دستگاه پوز www.vmv1.ir
http://www.vmv1.ir  شرکت  ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب  و راه اندازی دستگاههای عابر بانک و طراح و مجری چاه ارت تخصصی و تولید کننده کاغذ حرارتی هانسول کره  در سایز های مختلف جهت دستگاههای عابر بانک و دستگاه پوز  و انواع پرینتر حرارتی 
شرکت ویژن مهراز ویرا ، کاغذ حرارتی ، کاغذ هانسول کره ،رول کاغذ برای عابر بانک ، رول کاغذ برای دستگاه پوز www.vmv1.ir
http://www.vmv1.ir  شرکت  ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب  و راه اندازی دستگاههای عابر بانک و طراح و مجری چاه ارت تخصصی و تولید کننده کاغذ حرارتی هانسول کره  در سایز های مختلف جهت دستگاههای عابر بانک و دستگاه پوز  و انواع پرینتر حرارتی 
شرکت ویژن مهراز ویرا ، کاغذ حرارتی ، کاغذ هانسول کره ،رول کاغذ برای عابر بانک ، رول کاغذ برای دستگاه پوز www.vmv1.ir
http://www.vmv1.ir  شرکت  ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب  و راه اندازی دستگاههای عابر بانک و طراح و مجری چاه ارت تخصصی و تولید کننده کاغذ حرارتی هانسول کره  در سایز های مختلف جهت دستگاههای عابر بانک و دستگاه پوز  و انواع پرینتر حرارتی 
شرکت ویژن مهراز ویرا ، کاغذ حرارتی ، کاغذ هانسول کره ،رول کاغذ برای عابر بانک ، رول کاغذ برای دستگاه پوز www.vmv1.ir
http://www.vmv1.ir  شرکت  ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب  و راه اندازی دستگاههای عابر بانک و طراح و مجری چاه ارت تخصصی و تولید کننده کاغذ حرارتی هانسول کره  در سایز های مختلف جهت دستگاههای عابر بانک و دستگاه پوز  و انواع پرینتر حرارتی 
شرکت ویژن مهراز ویرا ، کاغذ حرارتی ، کاغذ هانسول کره ،رول کاغذ برای عابر بانک ، رول کاغذ برای دستگاه پوز www.vmv1.ir
http://www.vmv1.ir  شرکت  ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی و نصب  و راه اندازی دستگاههای عابر بانک و طراح و مجری چاه ارت تخصصی و تولید کننده کاغذ حرارتی هانسول کره  در سایز های مختلف جهت دستگاههای عابر بانک و دستگاه پوز  و انواع پرینتر حرارتی 

فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 

برچسب ها: کاغذ، کاغذ عابر بانک، کاغذ خودپرداز، کاغذ حرارتی، کاغد هانسول، کاغذ هانسول کره.،  
دنبالک ها: فروش سایبان عابر بانک،  

تاریخ : شنبه 25 مرداد 1393 | 10:19 ب.ظ | نویسنده : سید ابراهیم حسینی | نظرات
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 
نمونه سایبان خودپرداز بانک شهر
 http://www.vmv1.ir

شرکت ویژن مهراز ویرا طراح و مجری بسترسازی دستگاههای خودپرداز های بانکها و موسسات مالی کشور و متخصص ارت و سیستم ارتینگhttp://www.vmv1.ir

نمونه سایبان خودپرداز بانک سپه
 http://www.vmv1.ir

سایبان خودپرداز بانک سپه

نمونه سایبان خودپرداز بانک ملت
 http://www.vmv1.ir

شرکت ویژن مهراز ویرا طراح و مجری بسترسازی دستگاههای خودپرداز های بانکها و موسسات مالی کشور و متخصص ارت و سیستم ارتینگhttp://www.vmv1.ir

 http://www.vmv1.ir
فروش محصولات بسترسازی و سایبان خودپرداز http://www.vmvshop.ir  021-55449141 طبقه بندی: بانک،  خودپرداز،  بسترسازی خودپرداز atm، 
برچسب ها: بستر سازی دستگاههای خود پرداز، بانک، بانکی، دریچه، ایجاد دریچه، سایبان، سایبان چتری،  
دنبالک ها: فروش سایبان عابر بانک،  

تاریخ : پنجشنبه 23 مرداد 1393 | 05:49 ب.ظ | نویسنده : سید ابراهیم حسینی | نظرات
تعداد کل صفحات : 3 ::      1   2   3  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.